Bán đồ cũ

Giá : 3.600.000

Thanh Lý máy Quốc tế zin đẹp 99%

Cam kết Chính Hãng Apple 100%

Còn Bảo hành 1 tháng.

Phụ kiện Sạc Cáp.

 

Giá : 9.600.000

Thanh Lý máy Quốc tế zin đẹp 99%

Cam kết Chính Hãng Apple 100%

Còn Bảo hành 1 tháng.

Phụ kiện Sạc Cáp.

Giá : 15.100.000

Thanh Lý máy Quốc tế zin đẹp 98%

Cam kết Chính Hãng Apple 100%

Còn Bảo hành 1 tháng.

Phụ kiện Sạc Cáp.